Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.

Terms of Use

| English

Terms of Use

Last updated: 27/06/2023


Dear visitor, please read this terms of use agreement carefully before visiting our website www.bademweb.com. Your access to the site is entirely dependent on your acceptance of this agreement and your compliance with the terms set forth in this agreement. If you do not accept any of the terms in this agreement, please terminate your access to the site. Please note that if you continue to access the site, we will assume that you unconditionally and unconditionally accept the entire text of this agreement.


The www.bademweb.com website is managed by BademWEB and will be referred to as the SITE from now on. The Terms of Use for this site come into effect upon publication. The right to make changes belongs to the SITE unilaterally, and all our users are deemed to have accepted these changes, which will be updated on the SITE, from the beginning.


Security

Confidentiality is available on a separate page to regulate the principles of our processing of your personal data. If you use the SITE, you accept that the processing of this data takes place in accordance with the privacy policy.


Service Scope

As BademWEB, we are completely free to determine the scope and quality of the services we will provide, within the framework of the law; The changes we will make regarding the services will be deemed to have entered into force by being published on the SITE.


Copyright

The owner of all text, code, graphics, logos, pictures, sound files and software used on the SITE (hereinafter referred to as "content") is BademWEB and all rights are reserved. Reproduction or copying of site content is strictly prohibited without written permission.


General provisions

All users undertake to use the SITE only for lawful and personal purposes and not to engage in any activity that would infringe the rights of third parties. Legal and penal responsibilities in their transactions and actions within the SITE belong to them. The SITE has no direct and/or indirect responsibility for any damages incurred or to be incurred by third parties due to these works and actions.

We do our best to ensure the accuracy and up-to-dateness of the information available on the SITE. However, despite our efforts, this information may lag behind the actual changes, and there may be some differences. For this reason, we do not give any guarantee, express or implied, or make any commitments regarding the accuracy and up-to-dateness of the information on the site.

The SITE may contain hyperlinks to other websites, applications and platforms operated by third parties and whose contents are unknown to us. The SITE, functionality only provides access to these sites, and we do not accept any responsibility for their content.

Although we do our best to keep the SITE free of viruses, we cannot guarantee that viruses are completely free. Therefore, it is the users responsibility to take the necessary precautions against viruses while downloading data. Virus etc. We are not responsible for any damage caused by malicious programs, code or materials.

We do not guarantee that there will be no defects or errors in the services offered on the SITE, or that uninterrupted service will be provided. We may terminate your access to the SITE and its services or any part of the site at any time without notice.

Limitation of Liability

Our liability for damages arising from the use of the SITE is limited to intent and gross negligence. In case of damages arising from the breach of the contract, the total compensation that can be claimed is limited to the foreseeable damages. The above-mentioned limitations of liability also do not apply in the event of damage to human life, bodily injury or a person's health. We shall not be liable for any compensation for delay, non-performance or default in all cases deemed force majeure by law.


Dispute Resolution: The laws of the Republic of Turkey apply in the resolution of any dispute arising from the implementation or interpretation of this Agreement; Türkiye Courthouse Courts and Enforcement Offices are authorized.


| Türkçe

 Kullanım Koşulları

Son güncellenme: 27/06/2023


Sevgili ziyaretçimiz, lütfen www.bademweb.com web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.


www.bademweb.com web sitesi BademWEB tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE'ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.


Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE'yi kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.


Hizmet Kapsamı

BademWEB olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, SİTE'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.


Telif Hakları

SİTE'de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) BademWEB olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.


Genel Hükümler

Kullanıcıların tamamı, SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

SİTE'de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

SİTE'de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

SİTE'yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

SİTE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.


Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; Türkiye Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.